מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מתייחסת לתנאי השימוש של מדוזה לאבס בע"מ (להלן: "החברה") הזמינים ב:[https://ever-lab.co/privacy-policy] (להלן: "תנאי השימוש") בכל הקשור לאתר (כפי שזה מוגדר בתנאי השימוש) והינה הקובעת לגבי האיסוף והשימוש במידע המתקבל בעת השימוש באתר. על-ידי גישה, גלישה, שימוש או בכל דרך של שליחת מידע בקשר עם האתר, אתה מסכים לתנאים הכתובים להלן במדיניות פרטיות זו, ולאיסוף המידע והשימוש בו על-ידי החברה, בכפוף לתנאים להלן. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אנא המנע מלגשת ולהשתמש באתר.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחלה על נשים וגברים כאחד. מושגים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות יהיו בהתאם להגדרתם בתנאי השימוש.

 

 1. מסירת מידע ומידע אישי
 • בעת הגלישה והשימוש באתר יאסף מידע אודותייך כמפורט להלן (להלן: "המידע"):
  • על מנת לבקש מהחברה ליצור עמך קשר או בכדי לפתוח חשבון משתמש תידרש למסור פרטים כגון: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני (להלן: "מידע אישי").
  • בעת הזנת המידע האישי, אנא מסור לנו פרטים נכונים, מלאים ומדויקים. אי מילוי אחר הוראה זו עלול לפגוע באיכות ובמתן השירותים הניתנים באמצעות האתר וכמו כן באפשרות יצירת הקשר עימך.
  • אנו עשויים לאסוף מידע נוסף אודותיך במהלך ובמסגרת שימושך באתר. סוגים מסוימים של מידע מתקבלים ונאספים על ידי החברה בצורה אוטומטית כאשר אתה מתקשר עם החברה על ידי הגלישה באתר או שימוש בו, לרבות מהדפדפן או מהמכשיר הנייד שלך, כגון: כתובת איי.פי. כתובת מאק, מזהה מכשיר נייד ומערכת ההפעלה, סוג הדפדפן, זמני שימוש (להלן: "מידע לא אישי").
  • מידע שאתה משתף באמצעות משלוח כל תוכן דרך האתר, כגון: תמונות, לוגו, טקסט ואלמנטים נוספים.
  • אם אתה משתמש באתר באמצעות חיבור דרך פייסבוק או רשתות חברתיות אחרות, אפשר שנקבל מידע אישי אודותיך מרשתות חברתיות כאמור. אנא בדוק את מדיניות הרשתות החברתיות על מנת להבין איזה מידע ייתכן שנקבל.
  • ייתכן והחברה תשמור תיעוד שימוש בזמן אמת של השימוש שלך באתר. כמ וכן, החברה תהא רשאית לשמור התכתבויות עימך לצרכי מתן שירות, ניהול ושיפור השירות.

 

 1. השימוש במידע שנאסף במסגרת השימוש באתר
 • אנו משתמשים בכל המידע הנמסר לנו אך ורק לצורך תפעול האתר ולשם המטרה, ובהתאם לתנאי השימוש.
 • החברה רשאית ליצור איתך קשר, בין בשם עצמה ובין בשם צדדים שלישיים לגבי הצעות ספציפיות שיתכן ויעניינו אותך ו/או לגבי שיפורים באתר כמו גם התראות בקשר לפעילותך באתר. החברה רשאית ליצור איתך קשר על ידי פרסום, דואר אלקטרוני או טלפון לשם המטרות הללו, אך מידע אישי שלך לא יועברו לצדדים שלישיים, אלא אם כן יש בכך צורך כפי שמפורט בסעיף 4.
 • החברה רשאית לערוך שימוש במידע לא אישי, בנתוני שימוש באתר ובסטטיסטיקות שאינן כוללות את מידע אישי בהתאם לצרכי החברה.
 • החברה רשאית לצפות, לאסוף, לשמור, לעבד ולהשתמש בכל סוג של מידע כדלהלן:
  • שימוש במידע תעבורת רשת שנאסף על-ידי החברה לשם שמירה על איכות השירות, וסיוע לאבחון בעיות על-ידי שרתי החברה.
  • יצירת סטטיסטיקות ומידע סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר.
  • טיפול בפניותייך ותגובה לבקשותייך.
 • החברה רשאית להשתמש במידע כדי לייצר ולספק שירותים מותאמים אישית, וכן על מנת למנוע שימוש לרעה והונאות.
 • החברה רשאית לנטר ולשמור מידע על שימושך באתר, על מנת לקבוע את הפופולריות של פונקציות מסוימות, החברה רשאית להשתמש במידע זה, על מנת לשפר ולהתאים אישית את חווית המשתמש, ומיטוב האתר וכן לשם הצגת תוכן למשתמשים ששימושם מצביע על כך שהם מעוניינים בנושאים מסויימים.

 

 1. השליטה שלך במידע- זכות העיון, זכות התיקון וזכות המחיקה
 • הנך זכאי לעיין במידע שנאסף אודותיך ומעובד על ידינו, בהתאם להוראות החוק, באמצעות פניה בצירוף פרטים מלאים לכתובת הדואר האלקטרוני: info@ever-lab.co משתמש שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני שלעיל.
 • אתה רשאי לבקש בכתב שמידע לגביך יימחק מחלק או מכל מאגרי המידע בו הוא מאוחסן. על אף זאת, אתה מסכים שהסרה כאמור של מידע פרטי ייתכן ותגרום לחוסר היכולת שלך להשתמש באתר ו/או בחלק ממנו ולא תהיה לך שום טענה כלפי החברה בעקבות חוסר יכולת לשימוש כאמור.

 

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים
 • החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת במסגרת שימושך באתר ללא הסכמה מראש ובכתב מאיתך, אלא במקרים שלהלן:
  • בכדי לאכוף ולחקור הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות ו/או של תנאי השימוש שלנו;
  • בכדי לאמת את זהותך ולמנוע או לאתר הונאה;
  • כאשר הדבר נחוץ על מנת לשמור על החוק;
  • אם יינתן צו בית משפט, צו עשה או צו מנהלי המורה לחברה לפעול כאמור;
  • במסגרת הליכים משפטיים בהם תהיה מעורבת החברה אם חשיפת הפרטים תהיה נחוצה לשם ניהול הגנתה או תביעתה ו/או כדי להגן על בטיחותם האישית של משתמשי הקצה או הציבור;
  • ככל שהחברה תיעזר בצדדים שלישיים שהם ספקי שירותים של החברה המחוייבים לחברה בחובת סודיות, וקשורים עם החברה לשם מתן שירותים לחברה, כגון ניתוח נתונים, פנייה ללקוחות, שירות לקוחות או בהיבטים הטכניים של תפעול האתר, ייתכן שבמהלך שיתוף פעולה זה צדדים שלישיים אלה ייחשפו למידע שנאסף על פעילותך באתר ולמידע אישי שלך. כל הצדדים השלישיים כאמור מנועים מלעשות שימוש במידע שנאסף אודותיך ובמיעד האישי שלך למעט לשם מתן שירותים לחברה, ועל כל צד שלישי כאמור החובה לשמור על המידע בסודיות;
   • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
   • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות השירות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;
   • על פי בקשתך המפורשת ו/או בהסכמתך.

 

 1. אתרי אינטרנט אחרים
 • האתר עשויה לכלול קישורים לאתרי אינטרנט או לשירותים של צד שלישי, אשר כפופים לתנאי השימוש שלהם ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאינם בשליטת החברה ואינם מכוסים על ידי מדיניות פרטיות זו. אם תיגש לאתרים אחרים באמצעות קישורים המוצגים באתר, המפעילים של האתרים האלה עשויים לאסוף ממך מידע אשר ישמש אותם בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם שעשויה להיות שונה ממדיניות פרטיות זו.

 

 1. שימוש בעוגיות
 • האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) (בין אם של החברה או של צדדים שלישיים) כדי לסייע לך להתאים אישית את חווית הגלישה שלך.
 • אחת המטרות העיקריות של עוגיות היא לספק תכונות נוחיות שנועדו לחסוך לך זמן. מטרת קובץ עוגיות היא לספר לשרת האינטרנט שחזרת לדף מסוים. לדוגמה, אם אתה גולש באתר קובץ עוגיות מסייע לחברה להיזכר במידע הספציפי שלך בביקורים הבאים. זה מפשט את תהליך השמירה של ​​המידע האישי שלך. כאשר תחזור לאתר, ניתן יהיה לאחזר את המידע שסיפקת בעבר, כך שתוכל להשתמש בקלות בתכונות שהתאמת אישית.
 • יש לך את האפשרות לקבל או לדחות קבצי עוגיות. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים באופן אוטומטי קבצי עוגיות, אך בדרך כלל אתה יכול לשנות את הגדרת הדפדפן שלך כדי שידחה קבצי עוגיות. אם תבחר לדחות קובצי עוגיות, ייתכן שלא תוכל לחוות באופן מלא את התכונות האינטראקטיביות של האתר.

 

 1. גיל
 • הנך חייב להיות מעל גיל 18 על מנת להשתמש באתר. החברה אינה אוספת ביודעין או מבקשת ביודעין פרטים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 18 או מאפשרת ביודעין לאנשים כאלה לקבל שירותים באמצעות האתר. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא המנע משימוש באתר ובשירותים. ככל שיובא לידיעתנו כי אספנו פרטים אישיים ממשתמש שגילו קטן מגיל 18, אנו נפעל למחיקת המידע אודות משתמש זה.

 

 1. העברת מידע מחוץ לישראל
 • הנך מסכים ומאשר כי החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותייך לגופים ולצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף לאמור במדיניות הפרטיות, הנמצאים בישראל ו/או במדינות זרות. הנך מבין כי השימוש, העיבוד והשמירה של מידע במדינות זרות הינו בכפוף לחוקי הגנת מידע ופרטיות שונים מאלה החלים במדינת ישראל, שעשויים להעניק מידת הגנה נמוכה יותר מזו שמוענקת בכפוף לחוק הישראלי.

 

 1. אבטחת המידע
 • החברה וספקי השירותים של החברה יאבטחו באופן סביר את הנתונים האישיים שלך ואת המידע המזהה האישי שתספק, מפני גישה לא מורשית, שימוש או חשיפה, על שרתי מחשב בסביבה מבוקרת ומאובטחת. על אף האמור לעיל, אתה מצהיר בזאת כי אתה יודע שמערכות הגנת מידע אינן מחוסנות לחלוטין מפני פריצה או חבלה, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לא חוקי ומזיק בשרתי החברה ובמאגרי המידע בהם נשמר המידע אודותייך, לרבות: העלאת קבצים זדוניים מכל סוג, וירוסים, תולעים וסוסים טרויאניים, וכך להעתיק או לפגוע או לעשות שימוש בלתי מורשה אחר במידע. אתה מסכים בזאת שהחברה לא תהיה אחראית בכל צורה שיהא לכל נזק שהוא שיגרם בעקבות שימוש של צד שלישי כאמור.
 • אנו מגבילים את הגישה למידע האישי שלך אך ורק לגורמים הנדרשים לו לשם המטרה, תפעול האתר ו/או לשם ביצוע עבודה ספציפית, הקשורה באתר. גורמים אלה שיחשפו למידע האישי שלך כפופים להסכם סודיות וייחשפו למידע האישי רק במידה הנדרשת לשם ביצוע עבודתם.

 

 1. משלוח מידע פרסומי
 • הנך מאשר קבלת עדכונים מהאתר כמו גם קבלת תוכן פרסומי ו/או שיווקי באמצעות משלוח הודעות לנייד ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו מרצונך. בכל עת תוכל לבקש לבטל את הסכמתך זו באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה שלהלן info@ever-lab.co

 

 1. תמיכה
 • ניתן לפנות אלינו בקשר למדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר הקשור לאתר, בדואר אלקטרוני info@ever-lab.co ונשתדל לסייע לך בהקדם.

 

 1. שונות
  • על מדיניות פרטיות זו, יחולו באופן בלעדי החוקים הפנימיים של מדינת ישראל, וכל פרשנות שלה תיעשה על פי החוקים הפנימיים של מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב – יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית על כל טענה או מחלוקת בין משתמש הקצה ובין החברה שעולים כולם או מקצתם ממדיניות פרטיות זו.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות
 • החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר בטרם כניסת השינויים לתוקף, וזאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז יכנסו השינויים לתוקף בהתאם להוראות הדין או הדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 עודכן לאחרונה ב-14 ביולי 2020.